Speciallægeklinik med speciale

i mavetarmsygdomme

 

 

Klinikken

 

Siden er under opbygning

LÆGE STEFFEN ROSENSTOCK

 

Steffen Rosenstock er overlæge, ph.d og dr.med. og specialist i kirurgi og i kirurgiske mavetarmsygdomme. Han har arbejdet med kirurgiske mavetarmsygdomme, siden han blev uddannet i 1987. Steffen arbejder på en af største afdelinger for mavetarmsygdomme i Region Hovedstaden, hvor han til dagligt er involveret i behandling af alle former for sygdomme i mavetarmkanalen. Han er dermed altid opdateret i de nyeste behandlingsprincipper. Hans primære arbejdsområde er udredning og kirurgisk behandling af patienter med kræft i tarmen.

Steffen har skrevet adskillige videnskabelige artikler og to medicinske afhandlinger om mavesår og mavesårsbakterien, og er fortsat forskningsaktiv indenfor områderne mavesår, tarmkræft og kirurgisk behandling af akutte mavetarmsygdomme.

 

Steffen er medlem af bestyrelsen af flere lægefaglige organisationer bl.a. Dansk Colorectal Cancer Group (DCCG), Akut Kirurgi Databasen, og Kolorektal-sektionen under Dansk Kirurgisk Selskab.

 

SYGEPLEJERSKE BRIT HEIN BANG HANSEN

 

Brit Hein Bang Hansen har lang erfaring som sygeplejerske indenfor det kirurgiske speciale, og har i flere år været ansat på et af Region Hovedstadens største centre for mavetarmsygdomme. Hun er yderst kompetent indenfor alle delområder af behandling af patienter med sygdomme i mavetarmssystemet, og har erfaring både fra operationsgang, endoskopi-afdeling, sengeafsnit, og ambulatorium.

 

LÆGESTUDERENDE

 

Stefanie Jakobsen, Line Hupfeld, og Cecilie Dorsten er lægestuderende med specifik interesser i mavetarmsygdomme. De mangler imellem 1 og 3 år i at være færdiguddannede som læger, og er grundigt oplært af Steffen Rosenstock i klinikkens arbejdsgange.

 

Kirurgi klinikken  |  Overlæge, dr.med, Steffen Rosenstock  |   Søborg Torv 12, 3.sal  |  2860 Søborg  |  Tlf. 42 66 01 69  |  Email sro@kirurgiklinikken.dk  |  www.kirurgiklinikken.dk